Plan imprez 2014

PLAN ZAMIERZEŃ ORGANIZACYJNYCH WDS NA 2014 ROK


Luty - Organizacja kuligu dla członków i sympatyków WDS.
Marzec - Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków WDS.
26 Kwiecień – Inauguracja sezonu rowerowego – proponowana wycieczka rowerowa wraz z pieczeniem kiełbasy
Kwiecień – Poszerzone Zebranie Zarządu WDS.
-powołanie Komitetu Organizacyjnego VI- Marszu po Zdrowie
01.05 – VI Skoczowski Marsz po Zdrowie
07.06(sobota) – Tradycyjne smażenie jajecznicy dla członków i sympatyków WDS żwirownia w Ochabach
13.06 - Walne zebranie członków WDS poświęcone wyborom samorządowym
Sierpień – Poszerzone zebranie Zarządu - omówienie spraw organizacyjnych VII Skoczowskiego Rodzinnego Rajdu Rowerowego.
07.09(niedziela) – VII Skoczowski Rodzinny Rajd Rowerowy (termin zależny od dożynek Gminnych). Meta w Bładnicach.
11-12 Październik – proponowana dwudniowa wycieczka na termalne baseny.
20.09(sobota) – Święto ziemniaka – smażenie placków w Kowalach.
13.12 - przedświąteczne spotkanie członków i sympatyków pn. „Wigilijka WDS”